• Τηλέφωνο: +357 23 816 300 | Email: info@agianapa.org.cy

Τελευταία Νέα

Τα τιμολόγια της Υδατοπρομήθειας εκδίδονται κάθε τριμηνία και σύνολο τέσσερις (4) φορές το χρόνο. Η πληρωμή του νερού μπορεί να γίνει:

  • Στα γραφεία του Δήμου μας
  • Στις τράπεζες που αναγράφονται πίσω από τα τιμολόγια
  • Με τραπεζική εντολή
  • Από το Διαδίκτυο (www.jccsmart.com.cy)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Υδατοπρομήθειας στο τηλ.: 23816318