• Τηλέφωνο: +357 23 816 300 | Email: info@agianapa.org.cy

Τελευταία Νέα

Αίτηση για Άδεια Κολυμβητικής Δεξαμενής

Δημοσιεύτηκε στις 20/10/2016

Έντυπο έντασης μουσικής

Δημοσιεύτηκε στις 28/06/2016

Αίτηση για Άδεια λειτουργίας υποστατικού

Δημοσιεύτηκε στις 11/01/2016

Αίτηση για έκδοση αντίγραφου άδειας

Δημοσιεύτηκε στις 25/02/2014

Αίτηση για ανανέωση άδειας

Δημοσιεύτηκε στις 25/02/2014

Εμβαδομέτρηση οικοδομής

Δημοσιεύτηκε στις 25/02/2014

Αίτηση για άδεια κατεδαφίσεως

Δημοσιεύτηκε στις 25/02/2014

Πιστοποιητικό συμπλήρωσης έργου

Δημοσιεύτηκε στις 25/02/2014

Πιστοποίηση συμπλήρωσης εργασιών

Δημοσιεύτηκε στις 25/02/2014

Έντυπο Αυτοελέγχου

Δημοσιεύτηκε στις 25/02/2014

Υπεύθυνη Δήλωση Μελετητών Έργου

Δημοσιεύτηκε στις 25/02/2014

Αίτηση για άδεια Διαχωρισμού

Δημοσιεύτηκε στις 25/02/2014

Αίτηση για άδεια οικοδομής

Δημοσιεύτηκε στις 25/02/2014