• Τηλέφωνο: +357 23 816 300 | Email: info@agianapa.org.cy

Τελευταία Νέα

Οι ειδοποιήσεις εκδίδονται μια φορά τον χρόνο και αφορούν τα τέλη Συγκομιδής Σκυβάλων (κάτοικοι και επιχειρήσεις) και το φόρο επαγγέλματος (μόνο επιχειρήσεις). Η πληρωμή των φορολογιών μπορεί να γίνει :

  • Στα γραφεία του Δήμου μας
  • Στις τράπεζες που αναγράφονται πίσω από τα τιμολόγια
  • Με τραπεζική εντολή
  • Από το Διαδίκτυο (www.jccsmart.com.cy)