• Τηλέφωνο: +357 23 816 300 | Email: info@agianapa.org.cy

Τελευταία Νέα

Η πληρωμή διανυκτερεύσεων από τις διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες γίνεται κάθε μήνα στα γραφεία του Δήμου μας.

  • Η χρονική περίοδος καταβολής των τελών αρχίζει από Μάρτιο και τελειώνει Νοέμβριο.
  • Το ποσό για κάθε ξενοδοχειακή μονάδα ορίζεται από το Δήμο μας σύμφωνα με την κατηγορία του εν λόγω ξενοδοχείου.
  • Η καταβολή των τελών πρέπει να γίνεται μέχρι την 25η του επόμενου μήνα. Πέραν της καθορισμένης ημερομηνίας θα επιβάλλεται πρόστιμο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Λογιστηρίου στο τηλ : 23816323