• Τηλέφωνο: +357 23 816 300 | Email: info@agianapa.org.cy

Τελευταία Νέα

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί υπερβολική κατανάλωση νερού κατά την παραλαβή του τιμολογίου σας παρακαλώ όπως περάσετε από το τμήμα Υδατοπρομήθειας για να συμπληρώσετε το ειδικό έντυπο που αφορά την ένσταση σας.

Αν διαπιστωθεί από τον τεχνικό της υπηρεσίας μας ότι η υπερβολική κατανάλωση οφείλεται σε φθορά/διαρροή λάστιχου υδατοπρομήθειας τότε θα παραχωρηθεί ανάλογη μείωση.