• Τηλέφωνο: +357 23 816 300 | Email: info@agianapa.org.cy

Τελευταία Νέα

Αν υπάρχουν αντιρρήσεις που αφορούν τα ποσά χρέωσης των φορολογιών παρακαλώ όπως περάσετε από τα γραφεία του Δήμου μας εντός (15) ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης και να συμπληρώσετε το έντυπο που αφορά την ένσταση σας.

Η ένσταση σας θα μελετηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα σας αποσταλεί γραπτώς η απόφαση για αποδοχή ή απόρριψη της.