• Τηλέφωνο: +357 23 816 300 | Email: info@agianapa.org.cy

Τελευταία Νέα

15/10/2016

11ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Αγίας Νάπας

Μεσαιωνικό Μοναστήρι Αγίας Νάπας


14/10/2016

11ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Αγίας Νάπας

Μεσαιωνικό Μοναστήρι Αγίας Νάπας


13/10/2016

11ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Αγίας Νάπας

Μεσαιωνικό Μοναστήρι Αγίας Νάπας


12/10/2016

11ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Αγίας Νάπας

Μεσαιωνικό Μοναστήρι Αγίας Νάπας


11/10/2016

11ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Αγίας Νάπας

Μεσαιωνικό Μοναστήρι Αγίας Νάπας


10/10/2016

11ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Αγίας Νάπας

Μεσαιωνικό Μοναστήρι Αγίας Νάπας


09/10/2016

11ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Αγίας Νάπας

Μεσαιωνικό Μοναστήρι Αγίας Νάπας


08/10/2016

11ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Αγίας Νάπας

Μεσαιωνικό Μοναστήρι Αγίας Νάπας


17/10/2015

10ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Αγίας Νάπας

19:30 – Τελική Παρέλαση ομάδων από τα φώτα τροχαίας προς το
Μεσαιωνικό Μοναστήρι - Λεωφόρος Μακαρίου
Στην εξέδρα της αυλής του Μεσαιωνικού Μοναστηριού:
20:00 ▪Είσοδος ομάδων παρ...


16/10/2015

10ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Αγίας Νάπας

19:30 Παρέλαση ομάδων από τον κυκλικό κόμβο απέναντι από το
Μεσαιωνικό Μοναστήρι - Λεωφόρος Μακαρίου
Στην εξέδρα της αυλής του Μεσαιωνικού Μοναστηριού:
20:00 ▪ Είσοδος ομάδων παρ...