• Τηλέφωνο: +357 23 816 300 | Email: info@agianapa.org.cy

Τελευταία Νέα

Σκοπός και στόχος της Υγειονομικής μας Υπηρεσίας είναι η προστασία της υγείας των Δημοτών, η ευαισθητοποίηση του κοινού και η ανάπτυξη ορθής υγιεινής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.

Για σκοπούς διασφάλισης της δημόσιας υγείας η Υγειονομική Υπηρεσία ασχολείται με τους ακόλουθους τομείς:

 • Ελέγχεται η Υδατοπρομήθεια του Δήμου, γίνονται δειγματοληψίες και παρακολουθείται η ορθή χλωρίωση και καλή ποιότητα του νερού.
 • Ελέγχονται οι Δημόσιες Κολυμβητικές Δεξαμενές ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούν οι εγκαταστάσεις τους όρους και προϋποθέσεις των Περί Δημόσιων Κολυμβητικών Νόμους και Κανονισμούς. Γίνονται δειγματοληψίες και παρακολουθείται η ορθή χλωρίωση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών. Η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου μας είναι αρμόδια για την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης για τις Δημόσιες Κολυμβητικές Δεξαμενές. Για να τυπώσετε την αίτηση για επιθεώρηση κολυμβητικής δεξαμενής πατήστε εδώ.
 • Ελέγχονται τα Βυτία με κερματοδέκτη αν τηρούν τους Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Νόμους και τους Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Διάθεση από Βυτιοφόρα Οχήματα και Βυτία με Κερματοδέκτες) Κανονισμούς. Γίνονται δειγματοληψίες για διαπίστωση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού.
 • Τον έλεγχο και έκδοση αδειών κατοχής σκύλων, σύμφωνα με τον Περί Σκύλων Νόμο.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άδεια κατοχής σκύλων, πατήστε εδώ

  Για να τυπώσετε την αίτηση για έκδοση Άδειας Κατοχής Σκύλου, πατήστε εδώ

  Για να τυπώσετε την Ειδοποίηση για Παραχώρηση Σκύλου, πατήστε εδώ

  Για να τυπώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση για απώλεια ή θάνατο σκύλου, πατήστε εδώ

 • Σε επιτόπου επισκέψεις, εξετάζονται τα παράπονα των δημοτών για προβλήματα οχληρίας από αποχετεύσεις υποστατικών, εστιών συγκέντρωσης ακαθαρσιών και άλλων ανθυγιεινών καταστάσεων, έντομα, σκύβαλα κ.τ.λ.
 • Ο Δήμος λαμβάνει διάφορα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών, με ψεκασμούς και απολυμάνσεις για την καταπολέμηση εστιών μόλυνσης σε δημόσιους χώρους.
 • Τη διαφώτιση των δημοτών επί θεμάτων δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας.
 • Την οργάνωση και έλεγχο της συλλογής των σκυβάλων, καθαρισμού των δρόμων, πεζοδρομίων και όλων των ανοικτών χώρων, δημοτικών αποχωρητηρίων καθώς και εξασφάλιση και διατήρηση της γενικής καθαριότητας του Δήμου, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.
 • Την οργάνωση και επίβλεψη εργασιών στο χώρο απόρριψης σκυβάλων, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.
 • Εφαρμόζει ή/ και βοηθά στην εφαρμογή του Περί Δήμων Νόμου και Δημοτικών Κανονισμών σχετικά με τα καθήκοντα της Υπηρεσίας.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Υγειονομικός Επιθεωρητής Χρύσω Καλλίσιη
Τηλέφωνα 23816320, 97647699
Φαξ 23-722607
Email health.dep@agianapa.org.cy