• Τηλέφωνο: +357 23 816 300 | Email: info@agianapa.org.cy

Τελευταία Νέα

Αίτηση για επιθεώρηση Κολυμβητικής Δεξαμενής

Δημοσιεύτηκε στις 31/03/2014

Αίτηση για έκδοση άδειας κατοχής σκύλου

Δημοσιεύτηκε στις 05/03/2014

Ειδοποίηση για παραχώρηση σκύλου

Δημοσιεύτηκε στις 05/03/2014

Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας/θανάτου σκύλου

Δημοσιεύτηκε στις 05/03/2014