• Τηλέφωνο: +357 23 816 300 | Email: info@agianapa.org.cy

Τελευταία Νέα

Τα Δημοτικά Ταμεία υπάγονται στο Λογιστήριο και βρίσκονται υπό την καθοδήγηση του Δημοτικού Ταμία.

Τα ταμεία εισπράττουν:

  • Άδειες Λειτουργίας Υποστατικών
  • Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
  • Τέλη διανυκτερεύσεων ξενοδοχειακών μονάδων
  • Άδειες καπνού και άδειες οινοπνευματωδών ποτών
  • Δικαιώματα αδειών οικοδομής
  • Τέλη Καθαριότητας
  • Τέλη κατανάλωσης Υδατοπρομήθειας
  • Άδειες σκύλων
  • Άδειες επαγγέλματος
  • Διάφορα
Ώρες Λειτουργίας Ταμείου
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 08:00 – 14:30
Δημοτικός Ταμίας Αντώνης Αντωνίου