• Τηλέφωνο: +357 23 816 300 | Email: info@agianapa.org.cy

Τελευταία Νέα

Ένσταση φορολογιών Επαγγέλματος και Καθαριότητας

Δημοσιεύτηκε στις 10/04/2017

Αίτηση για έκδοση άδειας σκύλλου

Δημοσιεύτηκε στις 10/04/2017

Δήλωση αλλαγής Ιδιοκτήτη για σκοπούς Φορολογιών & Υδατοπρομήθειας

Δημοσιεύτηκε στις 10/04/2017

Δήλωση Διανυκτερεύσεων

Δημοσιεύτηκε στις 10/04/2017