• Τηλέφωνο: +357 23 816 300 | Email: info@agianapa.org.cy

Τελευταία Νέα

Πίσω στα τελευταία νέα


01/02/2018
logo Δημαρχείου.jpg

Αρ. Διαγωνισμού Αρ.03/2018


Ο Δήμος Αγίας Νάπας έχει προκηρύξει Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για προμήθεια, εκπαίδευση στη χρήση και τριετής συντήρηση από τον προμηθευτή,
ενός (1) μηχανοκίνητου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 6-7 m3 και ενός (1) μηχανοκίνητου αναρροφητικού σαρώθρου
χωρητικότητας 1,5-2m3, για τις ανάγκες του Δήμου Αγίας Νάπας, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους σχετικούς όρους και οδηγίες από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα http://www.eprocurement.gov.cy.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος δημοσίων συμβάσεων το αργότερο μέχρι τις 12.00μ. της Παρασκευής 23 Φεβρουαρίου 2018.