• Τηλέφωνο: +357 23 816 300 | Email: info@agianapa.org.cy

Τελευταία Νέα

Πίσω στα τελευταία νέα


01/02/2018
logo Δημαρχείου.jpg

Αρ. Διαγωνισμού Αρ.02/2018


Οι Δήμοι Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου έχουν προκηρύξει Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Παροχή Υπηρεσιών Παραλαβής και Διαχείρισης των Οργανικών Αποβλήτων των Δήμων Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου από αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων για επεξεργασία, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους σχετικούς όρους και οδηγίες από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα http://www.eprocurement.gov.cy.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος δημοσίων συμβάσεων το αργότερο μέχρι τις 11.00π.μ. της Παρασκευής 16 Μαρτίου 2018.