• Τηλέφωνο: +357 23 816 300 | Email: info@agianapa.org.cy

Τελευταία Νέα

Πίσω στα τελευταία νέα


15/11/2017
achilleas Logo.jpg

Ζητείται Κοινωνικός Λειτουργός
13/11/2017

Ο Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» (ΚΕΝΘΕΑ) ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου και Κοκκινοχωρίων ζητά να εργοδοτήσει για μερική απασχόληση, με τη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών:

 Κοινωνικό Λειτουργό
Περιγραφή εργασίας:
- Διεξαγωγή ψυχοκοινωνικών αξιολογήσεων εξυπηρετούμενων του Συμβουλευτικού τομέα του Σταθμού,
- Βραχείες παρεμβάσεις κινητοποίησης ατόμων με προβλήματα εξάρτησης και των οικογενειών αυτών,
- Συμμετοχή σε διαθεματικές ομάδες επαγγελματιών για αξιολόγηση της πορείας των εξυπηρετούμενων και διαμόρφωση ψυχοκοινωνικής παρέμβασης,
- Καταγραφή της θεραπευτικής πορείας των εξυπηρετούμενων και παροχή βοήθειας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος συμβουλευτικής,
- Παροχή στήριξης για πρακτικά ή ψυχοκοινωνικά θέματα (π.χ., συμπλήρωση αιτήσεων για εργασία, εύρεση κινήτρων, επικοινωνία με κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ.),
- Συμμετοχή σε προληπτικά προγράμματα και άλλες σχετικές δράσεις (π.χ., βιωματικά εργαστήρια, δράσεις σε σχολεία, κλπ) του τομέα Πρόληψης του σταθμού.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού
• Πιστοποιητικό έγγραφης στο μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
Επιθυμητά προσόντα:
• Σχετική εμπειρία σε θέματα εξαρτήσεων (θεωρητική ή κλινική)
• Πρότερη εργασία με ομάδες εφήβων ή οικογένειες και σχετική γνώση χορήγησης του Europassi θα θεωρηθεί προσόν
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.
Συστατική επιστολή και Λευκό Ποινικό Μητρώο απαραίτητο για όλους τους υποψήφιους. Οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστέλλουν βιογραφικό, αντίγραφα των προσόντων τους (όχι επικυρωμένα) και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε PDF στην ηλεκτρονική διεύθυνση: achilleas@kenthea.org.cy μέχρι της 22.11.2017. Αιτητές που δεν τηρούν τα ελάχιστα προσόντα θα απορρίπτονται αμέσως. Σημειώνεται ότι η θέση είναι με δυνατότητα επέκτασης ωραρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο τηλέφωνο +357.23923232 η στο achilleas@kenthea.org.cy. Αιτήσεις μπορούν να παραδίδονται και δια χειρός στον χώρο του σταθμού Αρχι. Μακαρίου Γ., 5510 Αυγόρου σε ώρες γραφείου.
Οι αιτητές που πληρούν τα κριτήρια θα ενημερωθούν μετά το πέρας της ημερομηνίας για να παρευρεθούν σε συνέντευξη εντός 10 ημερών.

Τέλος Ανακοίνωσης