• Τηλέφωνο: +357 23 816 300 | Email: info@agianapa.org.cy

Τελευταία Νέα

Πίσω στα τελευταία νέα


13/09/2017
logo Δημαρχείου.jpg

Ο Δήμος Αγίας Νάπας ζήτα προσφορές για ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων του 12ου Μεσαιωνικού με βάση τις προδιαγραφές και το πρόγραμμα που επισυνάπτεται.
ΣΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ ΑΥΛΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ
1. HXHTIKA
F/O:
Κονσόλα 48 + κανάλια dijital
16 aux x 8
Effect unit /compressors /graphic eq: ξεχωριστά για φωνές και όργανα, και ξεχωριστά για F/O και monitoring
Power amplifiers και speakersμε ικανοποιητική δύναμη προώθησης ήχου σε όλο τον χώρο της αυλής του Μοναστηριού
Το ηχητικό σύστημα να τοποθετηθεί κατά τρόπο που να μην εμποδίζει σημαντικά την θέα των ακροατών προς τη σκηνή
Επιπρόσθετα μεγάφωνα πρέπει να τοποθετηθούν σε σημεία του χώρου του ακροατηρίου ώστε ο ήχος να διαμοιράζεται ομοιόμορφα παντού
Προσοντούχος και πεπειραμένος ηχολήπτης
Onstage:
12 ανεξάρτητες γραμμές μόνιτορ 1200w me 136db και τα αντίστοιχα ηχεία (12” ή 15”) και καλωδιώσεις
2 stereo full range side feels 1200w 136db
Backline:
Full drum set
Bass amplifier
Ακουστικό ή ηλεκτρικό πιάνο heavy touch
16 αναλόγια με φωτάκια
Μικρόφωνα, σταντς, DIboxes, καλώδια
2 wireless top quality microphones on strands
8-10 wireless head-sets
Στην μικρή πλατεία έξω από στο Μοναστήρι κοντά στον μικρό κυκλοφοριακό κόμβο:
Μικρό ηχητικό σύστημα που θα ενωθεί με την οθόνη για μετάδοση των εκδηλώσεων της εξέδρας
2. ΦΩΤΙΣΜΟΙ

Για την εξέδρα πρέπει να υπάρχει φωτισμός από μπροστά και κόντρες πίσω με δυνατότητα διαμόρφωσης φωτιστικών σκηνών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν stands ή truss και γενικά οι φωτισμοί πρέπει να τοποθετηθούν διακριτικά ώστε ο εξοπλισμός να μην αποτελεί μέρος του σκηνικού της εξέδρας για τον περιβάλλοντα χώρο, πρέπει να φωτιστούν: η εκκλησία, το περίπτερο, οι εισόδοι, ο πύργος, οι καμάρες και άλλα σημεία του χώρου
follow spot απαραίτητα με μεγάλο άνοιγμα, κυρίως για να καλύπτει την είσοδο της παρέλασης στον χώρο της αυλής.
Χειριστής follow spot
Προσοντούχος και πεπειραμένος φωτιστής
3. ΟΘΟΝΕΣ(2)
4 Χ 3 μ. και projector μέσα στην αυλή του Μοναστηριού
4 Χ 3 μ. και projector έξω από στο μοναστήρι κοντά στον μικρό κυκλοφοριακό κόμβο
Οι οθόνες πρέπει να έχουν δυνατότητα μετάδοσης του καλλιτεχνικού προγράμματος της εσωτερικής εξέδρας

Ο εργολάβος θα έχει την υποχρέωση μεδική του οικονομική επιβάρυνση να:
εξασφαλίσει ασφαλιστική κάλυψη έναντι Αστικής Ευθύνης για εκάστη εκδήλωση.
παραδώσει στον Δήμο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας για την εκδήλωση, πριν την πραγματοποίησή της.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στο Δήμο Αγίας Νάπας και να σταλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος να αναγράφει «Προσφορές για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις Δήμου Αγίας Νάπας 2017» και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου στην διεύθυνση Αγίας Μαύρης 25, Τ.Θ.30026,
5340 Αγία Νάπα, όχι αργότερα της Παρασκευής 29 Σεπτεμβρίου 2017 και η ώρα 12:00μ μέσα σε κλειστούς φακέλους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των πιο πάνω εκδηλώσεων παρακαλώ όπως αποτείνεστε στην Πολιτιστικό Λειτουργό του Δήμου Αγίας Νάπας στο τηλέφωνο 23816307 ή 99454677.

Ο Δήμος Αγίας Νάπας δεν είναι υποχρεωμένος να δεχτεί την χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.