• Τηλέφωνο: +357 23 816 300 | Email: info@agianapa.org.cy

Τελευταία Νέα

Πίσω στα τελευταία νέα


07/07/2017
OPEN SCHOOL LOGO CMYK.jpg

Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στo «Ανοικτό Σχολείο» Δήμου Αγίας Νάπας.
Αρ. διαγωνισμού: 25/2017

Ο Δήμος Αγίας Νάπας διενεργεί Διαγωνισμό Αγοράς Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, για διδασκαλία στο «Ανοικτό Σχολείο» κατά τη σχολική χρονιά 2017 – 2018 για τις πιο κάτω θεματικές ενότητες:

Κατάλογος Α:

1) Αγγλική Γλώσσα, 2) Αερόβια Άσκηση, 3) Αντισφαίριση 4) Γαλλική Γλώσσα, 5) Γερμανική Γλώσσα, 6) Διαδικτυακό Μάρκετινγκ, 7) Εκμάθηση Κιθάρας, Μπουζουκιού, Βιολιού κ.α. μουσικών οργάνων, 8) Εκπαιδευτική Ρομποτική (Lego, engino), 9) Ελληνική Γλώσσα, 10) Επαγγελματικό Μακιγιάζ & Περιποίηση Προσώπου, 11) Ζαχαροπλαστική, 12) Ζωγραφική, 13) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, 14) Θέατρο, 15) Ισπανική Γλώσσα, 16) Ιταλική Γλώσσα, 17) Καλαθοσφαίριση, 18) Κλασικό Μπαλέτο, 19) Κοπτική-Ραπτική 20) Λατινοαμερικάνικοι Χοροί, 21) Λογιστική, 22) Μαγειρική - Κυπριακή και Διεθνής Κουζίνα, 23) Μοντέρνοι Χοροί, 24) Μουσικό Θέατρο, 25) Μουσικοκινητική Αγωγή, 26) Ορθοφωνία-Φωνητική, 27) Πετοσφαίριση 28) Ποδηλασία, 29) Ποδόσφαιρο, 30) Πολεμικές Τέχνες, 31) Ρυθμική Γυμναστική, 32) Ρωσική Γλώσσα, 33) Σύγχρονοι Χοροί, 34) Τουρκική Γλώσσα, 35) Φωτογραφία, 36) Χοροί Hip Hop

Κατάλογος Β:
37) Αγιογραφία, 38) Βελονάκι – Σμίλες, 39) Ζαχαροδημιουργίες, 40) Ικεπάνα, 41) Καλαθοπλεκτική, 42) Κατασκευές με πηλό, 43) Κηπουρική – Κηποτεχνία – Δεντροκομία, 44)) Κυπριακή Λαϊκή Ποίηση, 45) Νοηματική Γλώσσα, 46) Οροφοκομία, 47) Πρώτες Βοήθειες, 48) Σκάκι, 49) Τραπεζοκομία, 50) Υφασματο-δημιουργίες (κατασκευές διακοσμητικών, αναμνηστικών κ.α. με υφάσματα), 51) Χειροτεχνίες με ανακυκλώσιμα και άλλα υλικά, 52) Χοροί Break Dance, 53) Ψηφιδωτό, 54) HACCP – Σύστημα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και ποτών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
55) Pilates, 56) Yoga, 57) Zumba – Zumba Steps/Toning

*Ο Δήμος Αγίας Νάπας δέχεται επίσης προτάσεις και για άλλες θεματικές ενότητες οι οποίες δεν παρουσιάζονται στον Κατάλογο Α και στον Κατάλογο Β.


Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης:
Διδασκαλία/Προσφορά υπηρεσιών σε διάφορες ηλικιακές ομάδες (από 3 ½ ετών και άνω) σύμφωνα με το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα της κάθε Θεματικής Ενότητας σε 28 – 30 ενενηντάλεπτα μαθήματα, 1 φορά την εβδομάδα ή 56 – 60 εξηντάλεπτα μαθήματα , 2 φορές την εβδομάδα ή 28 – 30 εξηντάλεπτα μαθήματα, 1 φορά την εβδομάδα, από τις 02/10/2017 – 31/05/2018.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα:
1.
(ι) Για τις θεματικές ενότητες του Καταλόγου Α: Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμα ή δίπλωμα αναγνωρισμένης σχολής από το ΚΥΣΑΤΣ στη Θεματική Ενότητα που αιτούνται να διδάξουν ή άλλο συναφή δίπλωμα/πτυχίο.
Για τις θεματικές ενότητες του Καταλόγου Β: Δεν απαιτούνται σπουδές αλλά επαρκής κατάρτιση και ενασχόληση με το θέμα. Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να υποβάλουν Φάκελο Κατάρτισης και Επιτευγμάτων (portfolio). Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος υποβάλει αναγνωρισμένο από το ΚΥΣΑΤΣ τίτλο σπουδών στο θέμα που αιτείται να διδάξει, θα θεωρείται ότι κατέχει πρόσθετο προσόν.
(ιι) Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, και ευθυκρισία.

3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

4. Εμπειρία στο χειρισμό και στην εκπαίδευση ομάδων πολύ μικρών ηλικιών (από 3 ½ ετών).

5. Εκπαιδευτική πείρα σχετική με το αντικείμενο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

6. Να είναι αρκετά καλοί χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Outlook, e-mail και γενικά στη διαχείριση και μετατροπή ηλεκτρονικών δεδομένων).


Καθήκοντα και Υποχρεώσεις:
Στα καθήκοντα και υποχρεώσεις για διδασκαλία των Θεματικών Ενοτήτων στο «Ανοικτό Σχολείο» Δήμου Αγίας Νάπας περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:
• Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων όπως αυτά θα καθοριστούν.
• Τήρηση και ενημέρωση εγγράφων (παρουσιολόγια, στοιχεία εκπαιδευομένων κ.α.).
• Παράδοση των εγγράφων στο/η συντονιστή/ρια του «Ανοικτού Σχολείου».
• Ευθύνη προστασίας και ασφάλειας του κάθε εκπαιδευόμενου κατά το χρόνο παραμονής του στο χώρο διεξαγωγής της Θεματικής Ενότητας.
• Ευθύνη προστασίας, ασφάλειας και υγιεινής των χώρων στους οποίους διεξάγονται οι Θεματικές Ενότητες, καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής.
• Συνεργασία και συνεχής επικοινωνία με το/η συντονιστή/ρια του «Ανοικτού Σχολείου» και άμεση ενημέρωση του/ης για οποιοδήποτε θέμα αφορά την ομαλή λειτουργία του «Ανοικτού Σχολείου».
• Συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνει το «Ανοικτό Σχολείο» (καλλιτεχνικές, αποκριάτικες, εκθέσεις, παραστάσεις, εκδρομές, διαγωνισμούς κ.α.)


Ωράριο Παροχής Υπηρεσιών :
02/10/2017 – 31/05/2018
Μέρες και ώρες λειτουργίας Ανοικτού Σχολείου Δήμου Αγίας Νάπας:
Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 13:00, 15:00 – 21:00 & Σάββατο 9:00 – 13:00


Αμοιβή:
Το ύψος της αμοιβής για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει η Σύμβαση, ανά χρονική περίοδο διδασκαλίας (διάρκεια 60’), καθορίζεται στο ποσό των €20 και ανά χρονική περίοδο διδασκαλίας (διάρκεια 90’) καθορίζεται στο ποσό των €30, χωρίς οποιοδήποτε άλλο όφελος π.χ. (οδοιπορικά, κοινωνικές ασφαλίσεις, άδειες απουσίας, κ.α) .

Η αγορά υπηρεσιών θα γίνεται αναλόγως των διαθέσιμων ομάδων. Οι ενδιαφερόμενοι που θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση θα είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανάλογα με το πρόγραμμα που θα ετοιμαστεί.


Οι αιτητές / αιτήτριες θα πρέπει να εκφράσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους προς το Δήμο Αγίας Νάπας και να επισυνάψουν επίσης τα παρακάτω:
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών/φάκελο κατάρτισης και επιτευγμάτων (portfolio)

3. Διδακτική πρόταση – Αναλυτικό πρόγραμμα:
• Σκοπός Θεματικής Ενότητας
• Γενικοί στόχοι και μέθοδοι
• Χρονική διάρκεια – συχνότητα διδακτικών περιόδων
• Περιεχόμενο για κάθε διδακτική περίοδο
• Απαιτούμενος εξοπλισμός (αν απαιτείται οποιοσδήποτε ειδικός εξοπλισμός πέραν του συμβατικού σχολικού εξοπλισμού να συμπεριληφθεί και ο προϋπολογισμός κόστους αγοράς)

4. Λευκό ποινικό μητρώο

5. Βεβαίωση συμπλήρωσης στρατιωτικής θητείας ή ότι έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτήν (για τους άρρενες αιτητές).

* Εκπαιδευτές οι οποίοι έχουν διδάξει στο Ανοικτό Σχολείο Δήμου Αγίας Νάπας κατά τη σχολική χρονιά 2016 – 2017 και επιθυμούν να διδάξουν και τη σχολική χρονιά 2017 – 2018 να μην επισυνάψουν όλα τα πιο πάνω έγγραφα αλλά να δηλώσουν μόνο γραπτώς το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα που ενδιαφέρονται να διδάξουν και να επισυνάψουν λευκό ποινικό μητρώο.

Αιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις για διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων για τις οποίες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους θα καλούνται σε προφορική συνέντευξη. Οι επιτυχόντες αιτητές/τριες θα υπογράψουν συμβόλαιο αγοράς υπηρεσιών με το Δήμο.

Η επιστολή να απευθύνεται στο Δήμο Αγίας Νάπας (οδός Αγίας Μαύρης 25 – 5330 Αγία Νάπα, Τ.Θ. 30026, τηλ. 99104580) για τη θέση του Εκπαιδευτή/τριας συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας (τίτλος Θεματικής Ενότητας) και να βρίσκεται σε κλειστό φάκελο μέχρι και την 28η Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ..