• Τηλέφωνο: +357 23 816 300 | Email: info@agianapa.org.cy

Τελευταία Νέα

Αίτηση για έκδοση ετήσιας κάρτας ενοικίασης κρεβατιών και ομπρέλλων θαλάσσης

Δημοσιεύτηκε στις 12/05/2017

Προκήρυξη Αγοράς Υπηρεσιών Εκπαιδευτών Ανοικτού Σχολείου Αγίας Νάπας

Δημοσιεύτηκε στις 12/09/2016

Αίτηση για ανανέωση άδειας Παροχής Διευκολύνσεων

Δημοσιεύτηκε στις 27/02/2014

Αίτηση για ανανέωση άδειας Παροχής Υπηρεσιών

Δημοσιεύτηκε στις 27/02/2014

Αίτηση για εξασφάλιση άδειας Παροχής Διευκολύνσεων

Δημοσιεύτηκε στις 27/02/2014

Αίτηση για εξασφάλιση άδειας Παροχής Υπηρεσιών

Δημοσιεύτηκε στις 27/02/2014

Αίτηση για πλανοδιοπώληση

Δημοσιεύτηκε στις 27/02/2014