• Τηλέφωνο: +357 23 816 300 | Email: info@agianapa.org.cy

Τελευταία Νέα

Ρόλος και Αποστολή Γραμματείας

Η Γραμματεία είναι ο άμεσος δέκτης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτές λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της πολιτικής που έχει θέσει.

Αποτελεί ταυτόχρονα το όργανο εκτέλεσης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ή των άλλων οδηγιών Δημάρχου και Δημοτικού Γραμματέα και παράλληλα είναι το όργανο που χρησιμοποιεί ο Δήμαρχος ως η Εκτελεστική Αρχή του Δήμου για εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Γραμματεία συντονίζει και υποκινά το μηχανισμό λειτουργίας των τμημάτων του Δήμου για την εκτέλεση οποιωνδήποτε αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόσθετα υποβοηθάει το Δημοτικό Συμβούλιο, στην λήψη των αποφάσεων του, παρέχοντας του στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγει είτε από κρατικές υπηρεσίες ή από άλλα δημοτικά τμήματα.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραμματείας Δήμου Αγίας Νάπας
Email grammatia@agianapa.org.cy
Τηλέφωνο 23-816300 ext(1)
Φαξ 23-722607

Τομείς / Δραστηριότητες

 • Eτοιμάζει Κανονισμούς Δημοτικής Υπηρεσία, Συντάξεως κ.α.
 • Συγκεντρώνει και κοινοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τους Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα, Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Εγκυκλίους σε αντίγραφα
 • Επιμελείται με την παραλαβή, τον χαρακτηρισμό, την πρωτοκόλληση και συσχετισμών όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων αιτήσεων /επιστολών και την άμεση σωστή διανομή των προτύπων ή αντιγράφων στα διάφορα αρμόδια τμήματα.
 • Τηρεί μητρώα και ατομικούς φακέλους του μόνιμου υπαλληλικού, εργατικού και έκτακτου προσωπικού
 • Ασχολείται με την μελέτη και εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων δίνοντας κάθε αναγκαία πληροφορία για σωστή εφαρμογή της.
 • Παρακολουθεί τις εκδιδόμενες άδειες απουσίες και ασθενείας των υπαλλήλων και εργατών διαβιβάζοντας τις άδειες ασθενείας στο Λογιστήριο αναλόγως για τα περαιτέρω.
 • Φροντίζει κατόπιν οδηγιών Δημάρχου ή Δημοτικού Γραμματέα για την εκπαίδευση του προσωπικού σε συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες ή άλλα φροντίζει στην διοργάνωση εσωτερικών σεμιναρίων
 • Τηρεί μητρώα και γενικούς φακέλους προσφορών και ετοιμάζει συμβόλαια/συμφωνίες
 • Απαλλοτριώσεις/ Επιτάξεις οδικών δικτύων
 • Δημοτικό Νηπιαγωγείο (λειτουργία και προσωπικό )
 • Διάφορα Θέματα που αφορούν Δημοτικές Επιτροπές
 • ΩράριοΛειτουργίας Καταστημάτων και Ωράριο Λειτουργίας Κέντρων Αναψυχής
 • Τήρηση Ατομικών Φακέλων Αδειών ΠαροχήςΥπηρεσιών και Διευκολύνσεων
 • Συντηρεί και φροντίζει την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου
 • Θέματα Πλανοδιοπωλήσεων - Για να τυπώσετε την αίτηση πλανοδιοπώλησης πατήστε εδώ
 • Θέματα Στάσεων Ταξί
 • Eνστάσεις Φορολογιών
 • Εκτέλεση διαφόρων θεμάτων γενικής φύσεως που αφορούν αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ή Δημάρχου ή Δημοτικού Γραμματέα.
 • Ημερήσιες Διατάξεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
 • Ημερήσιες Διατάξεις συνεδριάσεων Συμβουλίου Προσφορών